Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Vatten står den djärve bi.Ords. 41:44

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
Simon Kågedal
Lars Andersson
Annika Johansson
Germund Larsson
John Stäck
Joel Westberg
Maria Stäck
Finn Särnö
Susanna Hedin
Thomas Lundström
Adam Marmbrant
Mathias Lundgren/Gavel
Hjalmar Hägglund
Bertil Born
Fredrik Forsberg
Johan Stäck
Maria Berglund
Solvår Nordvik Persson
Jonas Lindström

Calling this a hit: 3341195.
Powered by Vulk Data System