Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Pennan är blind.Ords. 13:47

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
Maria Berglund
Sofie Degerfält
Johan Berglund
Annika Johansson
Finn Särnö
John Stäck
Thure Persson
Maria Stäck
Robin Öhrlund
Solvår Nordvik Persson
Mathias Lundgren/Gavel
Thomas Lundström
Bertil Born
Johannes Lindberg
Joel Westberg
Adam Marmbrant
Fredrik Forsberg
Mikael Degerfält
Björn Torstensson

Calling this a hit: 3520257.
Powered by Vulk Data System