Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Livet helgar medlen.Ords. 51:10

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
Robin Öhrlund
Maria Berglund
John Stäck
Bertil Born
Fredrik Forsberg
Simon Kågedal
Solvår Nordvik Persson
Lars Andersson
Susanna Hedin
Adam Marmbrant
Enar Nordvik
Johan Stäck
Annika Johansson
Johan Berglund
Björn Torstensson
Mikael Degerfält
Thure Persson
Maria Stäck
Johannes Lindberg

Calling this a hit: 3477088.
Powered by Vulk Data System