Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Blod faller ofta själv däri.Ords. 60:11

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
Maria Berglund
Mikael Degerfält
Annika Johansson
Simon Kågedal
John Stäck
Thomas Lundström
Robin Öhrlund
Bertil Born
Björn Torstensson
Adam Marmbrant
Johan Berglund
Solvår Nordvik Persson
Maria Stäck
Thure Persson
Germund Larsson
Mathias Lundgren/Gavel
Johannes Lindberg
Joel Westberg
Susanna Hedin

Calling this a hit: 2591315.
Powered by Vulk Data System