Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Kvinnans list är blind.Ords. 49:47

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
Annika Johansson
Thomas Lundström
Fredrik Forsberg
Susanna Hedin
Sofie Degerfält
Thure Persson
Solvår Nordvik Persson
Joel Westberg
Emma Lindqvist
Germund Larsson
Johan Stäck
Maria Stäck
Mathias Lundgren/Gavel
Björn Torstensson
Lars Andersson
Erik Melander
Finn Särnö
Jonas Lindström
Johan Berglund

Calling this a hit: 3091081.
Powered by Vulk Data System