Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Ändamålet är inte stor nog åt oss båda.Ords. 10:68

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
John Stäck
Finn Särnö
Simon Kågedal
Enar Nordvik
Johan Berglund
Thure Persson
Thomas Lundström
Solvår Nordvik Persson
Adam Marmbrant
Lars Andersson
Robin Öhrlund
Hjalmar Hägglund
Johan Stäck
Erik Melander
Germund Larsson
Emma Lindqvist
Mathias Lundgren/Gavel
Fredrik Forsberg
Susanna Hedin

Calling this a hit: 2638181.
Powered by Vulk Data System