< politik

Skellefteå kommunfullmäktige 20070124

Motion angående persontrafik på räls i Skellefteå.

Vi är många, ja numer kanske hela fullmäktige, som hoppas på Norrbotniabanan och de möjligheter att pendla den kommer att medföra. Men även om den nu blir av innan de flesta härinne får åka till reducerat pris, så är det enda som byggs järnvägsräls. Och räls innebär ju inte med automatik trafik, åtminstone inte i den utsträckning vi vill. Det borde vi ju veta, som redan har räls, utan tillstymmelse till persontrafik på densamma.

Den räls vi redan har idag går genom kommunens tätast befolkade delar, varför det torde vara många som skulle kunna nyttja en rälsbuss eller motsvarande för att ta sig till och från arbetet. Turistvärdet torde inte heller vara försumbart.

Det kommersiella intresset för detta har dock hittills varit svalt.

Jag yrkar därför att

fullmäktige beslutar att utreda möjligheten - och kostnaden för - att köra rälsbuss eller motsvarande på sträckan Skelleftehamn-Slind och möjligen också till Bastuträsk.
Enar Nordvik
Vänsterpartiet Skellefteå