free page hit counter

oktober 27, 2004

Se upp tjejer!

I en undersökning på MSN Search har det kommit fram män hellre rådfrågar Google än sina flickvänner. Kvinnor, ta er i akt! Er traditionella position som "makten bakom tronen" håller snabbt på att erodera bort och ersättas av en amerikansk sökmotor.

Kvinnor använder sig i högre grad än män av traditionella sätt att få svar på sina frågor (t.ex. familj, vänner eller partner). I artikeln om undersökningen nämns också ett antal andra könsskillnader, bland annat att män bara orkar kolla upp två eller tre av sökträffarna medan kvinnor kollar mellan sex och sju svar. Män använder sig ofta bara av två ord som sökargument medan kvinnor använder tre. I ett fall så använder sig dock kvinnor av sökmotorer i högre utsträckning än män, nämligen när det rör sig om hälsorelaterade spörsmål.

Jag ser två slutsatser som man kan dra ur denna undersökning och den första är att det förmodligen finns pengar att tjäna för den sökmotor som lyckas göra en sökmotorportal med en flick- och en pojkingång. Skräddarsydda sökmotorer som utnyttjar de sociokulturella könsskillnaderna kan vara nyckeln till de stora pengarna. (Könssegregerade ingångar gör ju dessutom att man kan sälja in könssegregerad reklam.)
Min andra slutsats är att det förmodligen skulle vara nyttigt för oss alla om man kunde undersöka effektiviteten i de båda könsschablonernas sökmönster och ur dessa ta fram ett ännu mer effektivt sökbeteende. Ett androgynt sätt att leta efter information på nätet helt enkelt.

Skrivet av barse den oktober 27, 2004 10:33 FM | TrackBack
Kommentarer

De får säkert bättre svar hos Google :), om inte så i alla fall fler svarsalternativ. Det svåra kan ju vara att sålla ut korrekt information. Att sökmönstren är olika tror jag mer beror på don och inte person. En mer van Internetanvändare söker effektivare och snabbare, än en ovan.

Annica

   Skrivet av: Annica Tiger den oktober 27, 2004 11:12 FM
Skriv en kommentarSpara personliga inställningar?


Bloggtoppen.se BlogRankers.com