free page hit counter

januari 17, 2005

"Ha inte orimliga förväntningar på resultatet"

Idag släpptes regelutredningens rapport. Den innehöll inga större överraskningar. Att avregleringarna generellt sett har inneburit högre priser och färre arbetstillfällen var det väl ingen som blev förvånad över, men på något sätt har man ändå kommit fram till att beslutet att avreglera el, telefoni, post, järnväg och flyg har varit "samhällsekonomiskt effektivt". Att de flesta av liberaliseringarna inte har haft någon särskilt hög grad av måluppfyllelse enligt Statskontorets kontroller verkar inte spela någon roll.

Slutsatserna i utredningen verkar kunna kokas ned till följande sentens: "Ha inte orimliga förväntningar på resultatet". Utredarna anser också att det varken är önskvärt eller möjligt att återgå till en tidigare marknadsform. (Tydligen beror detta på EU-medlemsskapet, den ökade internationaliseringen och den tekniska utvecklingen, men jag lyckas inte hitta någon närmare förklaring till detta i utredningen.)

Personligen så tycker jag att det känns ganska lamt. De "positiva samhällsekonomiska effekterna" som man har kunnat mäta är att priserna i stort har ökat (betydligt mer än KPI) och att produktionen har blivit billigare för företagen som agerar i de avreglerade branscherna. Högre vinstmarginaler alltså.

En av anledningarna till att priserna gått upp i stället för ner sägs vara att verksamheterna tidigare drevs med syfte att vara allmännyttiga, d.v.s. att priserna på t.ex. tågresor skulle vara så låga som möjligt. Att inte ha orimliga förväntningar på avregleringarna torde väl då betyda att man bara ska acceptera att produkter och tjänster från företag som vill vinstmaximera blir dyrare än vad de skulle bli från en organisation som arbetar med allmänhetens bästa för ögonen. Någon som är förvånad?

Skrivet av barse den januari 17, 2005 06:30 EM | TrackBack
Kommentarer
Skriv en kommentarSpara personliga inställningar?


Bloggtoppen.se BlogRankers.com