Böle nu | Historia | Industri | Bilder | Släkt | Kartor | Kuriosa | Gästbok | Kontakt


Nils Stefansson från Tjärnberg - Grundaren

Nils Stefansson från Tjärnberg köpte 1850 ett nybygge av en man i Kvavisträsk. Nybygget bestod av en lada och några åkrar. Det blivande Böle låg mitt mellan Kvavisträsk och Bjurträsk.

Nils Stefansson tänkte först placera sin gård vid stranden av Kedträsket på den plats som heter Norrböle, men blev rådd att i stället bygga på den plats där den nuvarande Böle ligger, då skulle det vara lättare att bygga väg dit.

Nybygget stötte på problem då bönderna i Kvavisträsk och Bjurträsk stämde Nils inför tinget för att stoppa honom då man ansåg att det blev för trångt mellan byarna. Men det hade de inget för, saken ordnades upp.

Så när Nils Stefansson var ungefär 50 år överlät han gården i Tjärnberg till sina döttrar med familjer. Omkring 1856 flyttade Nils Stefansson till nybygget och döpte platsen till Böle. Namnet betyder boplats, tro det eller ej. Han bodde då i ett hus som även tjänade som kvarn.

Nils Stefansson lär ha haft flera kvinnor samtidigt, när moralväktare påtalade detta "fruktansvärda" brott lär han ha svarat en av dem: "Hon jär oduglig". I detta sammanhang bestämde sig också invånarna i Bastutjärn för att stena honom då man tolkade bibeln så att det var det straff som han borde få. Men detta blev aldrig av, troligen på grund av att ingen var tillräckligt oskyldig för att kasta första stenen.

Vid ett tillfälle bestämde sig byborna i Bastutjärn för att låta omyndigförklara Nils då han inte levde som vanligt. Med denna avsikt tog de Nils till doktorn i Norsjö för att få honom undersökt och omyndigförklarad. Efter denna undersökning kom doktorn ut till Bastutjärnsborna och sa:
-"Denne man har en av de skarpaste hjärnor jag någonsin har mött."
Någon omyndigförklaring var därmed inte aktuell och Nils fick fortsätta sitt liv som vanligt.

Nästa historia