free page hit counter
Kommentarer: Oväntade nyheter

Fast här och var snävas det in på friggebodandet också i nya PBL. Men vore jag du skulle jag bygga ett 30 kvm friggebod och kalla den garage istället...

"Kommunen får i värdefulla områden genom detaljplan eller områdesbestämmelser besluta att bygglov krävs för att uppföra friggebodar och utföra andra åtgärder på en- och tvåbostadshus som annars generellt är lovbefriade."

"På smala radhustomter kan redan dagens friggebodar på 10,0 kvadratmeter vara svårplacerade och kännas överdimensionerade. Problemen har emellertid inte varit av den arten att lovfriheten bör inskränkas i sådan bebyggelse. I stället föreslås att den utvidgas till 15,0 kvadratmeter i områden med friliggande byggnader, där förutsättningarna mestadels är mer gynnsamma. Bodarna blir då i många fall mer användbara utan att bli avsevärt mer framträdande och svårplacerade. Av samma skäl föreslås att även skärmtaken får utökas från 12,0 till 15,0 kvadratmeter. Därutöver föreslås att en carport eller ett garage i friliggande läge på upp till 30,0 kvadratmeter får uppföras utan krav på bygglov, vilket innebär en väsentligt utökad bygglovsfrihet i områden med detaljplan."

   Skrivet av vordf, Byggnadsnämnden 0910 at oktober 6, 2005 11:58 FM

Bonus! 30 kvm "garage" och 15 kvm friggebod. Det blir nästan ett helt hus extra. Nu blir jag ännu mer sugen på att köpa hus. Var låg den där norska kåken? Nordvik? Den såg ju mysig ut... :-)

   Skrivet av Barse at oktober 6, 2005 04:30 EM

Den ligger vid "en på kungens mark, nära svenska gränsen och öster om Røros Kopparverks smälthytta, vid (sjön) Femundens norra vik belägen liten ängs- och myrslåtter".

Fast nu är den såld till en kommunistpacifistmiljonär.

   Skrivet av Enar at oktober 9, 2005 06:45 FM

Det där huset verkar ha vissa mystiska kvaliteter som tilltalar fredsälskande vänstervridna herrar...

   Skrivet av Barse at oktober 9, 2005 01:59 EM

I've spent ages looking for this on the web. Thank God someone did post it. Thanks banana kong

   Skrivet av adamschule85 at april 17, 2019 07:08 FM

This is one of the best website I have seen in a long time thankyou so much, thankyou for let me share this website to all my friends

   Skrivet av Daftar situs judi online terbaik 2019 at september 11, 2019 05:06 EM

100% completely free dating sites
meet singles

   Skrivet av Williambor at juli 28, 2021 09:00 FM

best gay dating websites
gay dating and grindr
gay dating for seniors

   Skrivet av Kevinlag at augusti 9, 2021 02:46 FM

ebony gay dating
santa barbara gay dating
free gay dating site no fees

   Skrivet av Kevinlag at augusti 13, 2021 04:40 FM

gay dating san antonio
online dating gay men
gay dating simulator free

   Skrivet av Kevinlag at augusti 16, 2021 02:33 FM

dating younger men gay
top uk gay dating sites
adam gay dating site

   Skrivet av Patrickwhepe at september 4, 2021 07:07 FM

interracia gay local dating
gay dating sites 2021
gay dating site older men

   Skrivet av HenryWef at september 9, 2021 08:39 FM

new gay dating game
gay black men dating sites
dating in detroit gay

   Skrivet av HenryWef at september 14, 2021 01:59 FM

essay papers for sale
resume help skills

   Skrivet av Gustavobek at oktober 10, 2021 03:21 FM

military to civilian resume writing services
best resume writing services

   Skrivet av MatthewAwage at oktober 14, 2021 05:32 FM
Skriv en kommentarKom ihåg personliga inställningar?