Projekt Byggnadsgestaltning HT 97.
Hörsal för ALV. Enar Persson (ass. Philip Henley)
Fyrkanten fångade friluftsteatern.

Fasadernas former följer frändernas formar.
Fönsterhöjden förhöjd, försvårar fiendespionage.

Följet fortsätter.
Följer förbandsmurningen framåt.
Finner formmässigt frigjord foajé.
Foajén förvisso friskt förhöjd.
Folk fyller föreläsningssalen, flera flöden.

Föreläsningssalens fakta:
*Föreläsaren främst fokuserad. För fokuserad?
*Förhoppningsvis fungerande fonetik.
*Flykt förenklas.
*Försening förmildras, fast förbjudet.
*Fascinerande förevisningsduk.
*Färgsättningen förväntad.

Fiket fungerar fint.
Frihet, fast fasttryckt.
Folkmassan fraterniserar fritt.

Förberedelserum (fotostatkopiator, fax)
finns förstås.

Förvisso finner folk församlingsrummen fria
från förbipasserande folkvandringar.

Förflyttaren frövrider färden.
Fast färdriktningen förenklas faktiskt.

Flitigt försjunkna filosofer flyter,
frilagda från fikets folkmassor.
Fast förbindelse.

Fördelar finns.
Förmodligen.

[ a r k i t e k t ]