< tillbaka

Gud är större.


[IT-varianten av tanke nummer 4]

Fritz finner Jean-Lucs hålkort som han till stora delar lyckas läsa på sin antika maskin. Det han tyckte var väsentligt av innehållet sänder han medelst epost till Winston, som, i sin tur, låter en ibero-amerikansk talsyntes läsa upp brevet för sin sekreterare, vilket knattrar in allt i Word98.
Detta kan tyvärr bara Gregor "läsa som text" med sitt Word97.
Sedan översätter Gregor resterna av det tyska brevet med babelfish.altavista.digital.com till engelska och sparar den på sin zip. Tyvärr är zip-skivan inte formaterad för att läsas på Hassans Macintosh varför dokumentet blir något misshandlat, innan han faxar iväg det.
Att Gargamel skulle ha problem med att OCR:a innehållet innan han brände in det på en CD föll honom givetvis inte in. När CD:n sedan hamnar hos Lucretia, visar det sig att hon köpt sitt modem på LapPower och därför inte kommer ut på internet på ett år. Väl ute mejlar hon brevt vidare via sin hotmailadress, vilken inte stöder 8-bitars MIME. Att mottagaren, Dwayne Wayne, skulle ha problem ned att förstå vad Jean-Luc menade, och när det gällde, verkar kanske lite underligt, men så var det iallfall...
Det borde vara lättare att bara "talka" direkt, eller ännu bättre:
att stänga av datorn och prata öga till öga.