Lars Norqvist  ‎(I2938)‎

Personliga fakta och detaljer
Anteckningar

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik


View Notes for ...


Källor

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

View Media for ...


Familj med föräldrar
Far
Karl Norquist ‎(I2932)‎
Född 1902 Kläppen, Norsjö fs
Mor
#1
Syster
#2
Syster
#3
Familj med Ann-Evy Holmlund
F.d fru
#1
Son
#2
Dotter
#3
Dotter