Hezekiel 21: Båndyreglerna

21:14 Men du, människobarn, profetera och slå händerna samman. Må svärdet fördubblas, ja, bli som tre, må det bli ett mordsvärd, ett mordsvärd även för den störste, svärdet som drabbar dem från alla håll.
21:15 Ja, för att deras hjärtan må smälta av ångest, och för att många må falla, skall jag sända det blänkande svärdet mot alla deras portar. Ack, det är gjort likt en blixt, det är draget för att slakta!

21:16 Hugg lös med all makt åt höger, måtta åt vänster, varthelst din egg kan bli riktad.

21:17 Också jag skall slå mina händer samman och släcka min vrede.
Jag, Herren, har talat.

Originalets filnamn: Båndyreglerna-direkt ur bibeln!


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net