Detta är de texter som döljer sig på våra sedlar.

20:
I bakgrunden syns en stiliserad värmländsk landskapsbild av en skog och en sjö. Detta tema tas även upp i mikrotexten som löper längs med den högra kanten på sedeln: SJÖN HAR SINA KÄLLOR GANSKA LÅNGT UPP I NORR OCH DÄR ÄR ETT HÄRLIGT LAND FÖR EN SJÖ. SKOGEN OCH BERGEN UPPHÖRA ALDRIG ATT SAMLA VATTEN ÅT DEN. STRÖMMAR OCH BÄCKAR STÖRTA NED I DEN ÅRET OM. DEN HAR FIN VIT SAND. Denna text är tagen från Gösta Berlings saga. Mellanslag och skiljetecken är utelämnade i mikrotexten.

50:
Sedelns musiktema kommer igen i mikrotexten till höger om ritningen av operan, i form av ett citat av kompositören Arnold Schönberg om musikens betydelse: MUSIK ÖVERBRINGAR ETT PROFETISKT BUDSKAP, VILKET UPPENBARAR EN HÖGRE LIVSFORM SOM MÄNSKLIGHETEN UTVECKLAR SIG I RIKTNING MOT. OCH DET ÄR PÅ GRUND AV DETTA BUDSKAP SOM MUSIK APPELLERAR TILL MÄNNISKOR AV ALLA RASER OCH NATIONALITETER.

100:
Till höger om LinnÚs porträtt återges hans valspråk i mycket liten text: OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA (Förundra dig över allt, även det mest alldagliga).

500:
I band som löper på olika ställen på sedeln finns i mycket liten text Riksbankens valspråk HINC ROBUR ET SECURITAS (härav styrka och säkerhet) samt texten SVERIGES RIKSBANK 500 FEMHUNDRAKRONOR.

1000:
Till vänster om Gustav Vasas huvudbonad, vid en av ringarna, återges ett citat av Gustav Vasa i mikrotext: SCRIPTURAM IN PROPRIA HABEANT LINGUA (De må ha den heliga skriften på sitt eget språk).

Snott från Riksbanken.


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< | om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net