TRÄKOMMUNIKATION

Jag är arkitekt SAR/MSA, (200 p, KTH 2001) Tekn.lic. (LTU 2004), Tekn. Dr. (LTU 2008) och hade alltså en doktorandtjänst *
vid Luleå Tekniska Universitet, avdelningen för träteknologi. (Nej, det är inte samma sak som Trätek.)
Fysiskt satt jagCampus Skellefteå, i Skellefteå.

Mitt forskningsområde var träkommunikation.
Träkommunikation handlar om att kommunicera trä, att förmedla information om trä hela vägen från skogsindustrin till slutkunden och tillbaka.
Detta kan ske mha IT eller andra hjälpmedel. Jag arbetade med att finna sätt att förmedla upplevelsen av trä genom visualisering.
Andra aspekter kan vara analys av träkedjan, bakomliggande orsaker till materialval, kravförmedling, träkommunikationsverktyg etc.
Mitt projekt finansierades genom SkeWood (VINNOVA och SKogsindustrierna). Läs mer om mitt projekt (och SkeWood) här.
Dessutom var jag arenadoktorand i forskarskolan Musik-Media-Teknik med projektet "Träets rock'n'roll".

Syftet är att ta ett samlat grepp på träförståelse för att kunna konkurrera
mot andra material med hela materialet trä (hållfasthet, form, ljud, ljus, färg, smak, känsla etc).

Här nedan kommer det antagligen att dyka upp länkar till diverse projekt och papper jag håller på med.

 • Disputation den 7:e nov 2008
 • Min doktorsavhandling
 • Licentiatseminarium den 24:e juni 2004
 • Min licavhandling (PDF) (summary).
 • Trä och form 5p - formkurs jag ansvarar för.

 • Personalpresentation av mig
 • Karta till mitt rum
 • Mitt examensarbete vid KTH Arkitektur; Trädimensionalitet - att uppleva trä (pdf, version 1.4).
 • Jobbannonsen jag svarade på.
 • Andra länkar:

 • Sveriges arkitekter
 • Civilingenjör i träteknik 180p
 • SkeWood
 • Träenigheten
 • Svenskt trä
 • Och givetvis Trästock - "Sveriges och världens bästa gratisfestival som dessutom är drogfri och har det viktigaste i fokus, musiken!"
 • * En doktorandtjänst kan man ha till att efter en bunt år bli doktor eller också kan man hoppa av halvvägs med en licentiatexamen.
  I vilket fall har man nog blivit klokare och gjort folk klokare. Det glassiga är nämligen att man både forskar, studerar och undervisar.


  Gör som Davina Claire, avreagera dig i motboken.

  < om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt |

  Nordvik Nordvik