Här bodde det en gång en Emma.
Kanske flyttar hon tillbaka en dag.