BNM, Bibliotheca Nasus Magnus

BNM är Stornäsans näsionalbibliotek. Detta betyder att biblioteket samlar in ett urval av det som trycks och ges ut inom näslitteraturen. Dessa skrifter får inte lånas hem utan måste läsas i biblioteket. BMN har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst nasologiska vetenskaper som t. ex. hisnoria, kråk- och snythistoria. Dessa böcker kan i många fall lånas hem. Alla böcker står i bokmagasin och måste nosas fram med hjälp av kataloger.

BMN har till uppgift att samla och bevara näsvist tryck och publikationer så fullständigt som möjligt. BNM samlar också utomlands utgivna publikationer med nosanknytning, t.ex. svenska författares petböcker utgivna utomlands. BNM köper dessutom utländsk, vetenskaplig litteratur inom nasiora.

BNM har också små, äldre samlingar av utländska böcker, handskrifter främst från svenska, litterära och kulturhistoriska personer, kartor och bilder. BNM har till uppgift att vårda, förkovra och tillhandahålla dessa samlingar.

Som central myndighet inom biblioteksområdet ansvarar BNM för samverkans- och utvecklingsinsatser mellan forskningsbiblioteken i landet. BNM skall även främja internationellt samarbete och utse ansvarsbibliotek. BMN samarbetar med Näsrörelsen.

01. författareAugarde, Steve
titel Big nose, small nose
uppl./år2004
ISBN/ISSN0-7696-3337-4

02. författareRowe, Jeanette
titel Vems näsa?
uppl./år1998
ISBN/ISSN91-7299-077-5

03. författareGogol, Nikolaj
titel Näsan
uppl./år1985/2001
ISBN/ISSN91-27-55412-0

04. författareQuinsey, Mary Beth
titel Why Does That Man Have Such a Big Nose?
uppl./år1986
ISBN/ISSN0-943990-24-6

05. författareCaple, Kathy
titel The Biggest Nose
uppl./år1985
ISBN/ISSN0-395-47943-6

06. författareElde, Anna-Karin
titel Var ska man lägga näsan om inte i blöt?
uppl./år1999
ISBN/ISSN91-46-17233-5

07. författareCollodi, Carlo
titel Pinocchio
uppl./år1995
ISBN/ISSN18-53-26160-2

08. författarePerkins, Al/Mathieu, Joe
titel The Nose Book
uppl./år2003
ISBN/ISSN03-75-82493-6

09. författareLucado, Max/Martinez, Sergio
titel Om jag bara hade en grön näsa
uppl./år2006
ISBN/ISSN91-7195-793-6

10. författare Bergengren, Erik
titel Snok i lasten : ocensurerade orientupplevelser
uppl./år1934/2.-3. uppl. s.å.
ISBN/ISSNn/a [Hökerberg, (Stockholm: Sv. tr.-ab)]

11. författareAlfredson, Hans
titel Lagens långa näsa : 21 kriminalberättelser
uppl./år1984
ISBN/ISSN91-46-14456-0

12. författare(Mq Publications Ltd)
titel Noses In Art
uppl./år2000
ISBN/ISSN97-81-84072185-0

13. författareBerglin, Jan och Maria
titel Någon ser dig när du petar näsan
uppl./år2010
ISBN/ISSN978-91-7037-562-0

14. författareStenmark, Jan
titel Pennan i näsan
uppl./år2010
ISBN/ISSN978-91-86003-524

15. författareTorsson, Björner
titel Hüzün eller den hopfällbara näsan
uppl./år2012
ISBN/ISSN978-91-0-012777-0

16. författareRask, Peo (bilder SUndström, Peter)
titel Kran : dikter & teckningar
uppl./år2009
ISBN/ISSN91-978-86115-16-6

17. författareThomsen, Thorstein och Poulsen, Birde
titel Hvordan grisene fik deres tryner
uppl./år2008
ISBN/ISSN978-87-7916-071-2


Gör som Einar, avreagera dig i motboken.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt |

Nordvik Nordvik