Gården Nordvika med Sommårstuggu närmast i bild. 1/65


Per Nordvik | Enar Nordvik | alla Nordvik | gästbok