Iver (f. 1808) och Sigrid Nordrevig (f. 1812). 2/65


Per Nordvik | Enar Nordvik | alla Nordvik | gästbok