Internets slut

</internet>

Detta är ett av hörnen på Internet, och det finns ingenstans att gå vidare.
Copyright © John Stäck 1994-2023