John Stäck
Namn:John Mikael Stäck
Född:1976-09-24
Titel:Datanörd
Bor:Öfvre Stuvsta, Huddinge
Bodde:I Skellefteå
Ihop:Nej.
Jobbar:Ja. är BOFH.
Har:Sifferminne och abstraktionsförmåga
Saknar:Lagringsutrymme och självdisciplin
Copyright © John Stäck 1994-2023