Busenkel 1.1.598810
7  4583 1
  8 7    
2531  7  
326    7 
   7 6   
 1    463
  2  3916
    9 2  
6 5241  7Sudoku från websudoku.com