Busenkel 1.1.567444
89   5  3
6 3  1   
4  7395  
3  1  9  
26     81
  1  2  5
  4857  6
   9  8 2
9  3   54Sudoku från websudoku.com