Enkel 1.2.448754
   3 6  8
  42     
  1 5 4  
 16    47
 98 7 13 
73    89 
  2 1 3  
     82  
6  4 9   Sudoku från websudoku.com