Enkel 1.2.171872
3   62 51
 5  8 43 
   3   2 
6   7   9
 9 8 1 4 
1   3   2
 6   5   
 71 4  6 
52 61   4Sudoku från websudoku.com