Enkel 1.2.448905
2       4
 9     7 
8   45   
 8  91  6
56 827 43
7  35  9 
   23   1
 3     6 
4       7Sudoku från websudoku.com