Enkel 1.2.471233
31  26   
58  7   3
   8     
 94 6    
75  9  48
    4 16 
     3   
9   1  34
   68  27Sudoku från websudoku.com