Enkel 2.2.445977
93  1 7  
   9 83  
1 6   9  
 5  62 9 
4       2
 6 48  7 
  1   2  
  31 6  9
  4 7 8 6Sudoku från menneske.no/sudoku