Enkel 2.2.539660
   4 6   
 59 3 48 
46  5  13
9    4  8
 75   64 
6  7    1
38  4  57
 14 8 26 
   6 5   Sudoku från menneske.no/sudoku