Enkel 2.2.348822
 94   53 
 8 5   6 
7 5 6 4 2
 38 2    
   3 8   
    1 87 
9 7 8 3 6
 4   6 5 
 56   28 Sudoku från menneske.no/sudoku