Enkel 2.2.366340
 3     9 
8  46   5
 698  42 
 86 2 75 
  76 19  
    5    
 985  34 
3  29   6
 2     7 Sudoku från menneske.no/sudoku