Enkel 2.2.566200
1 4  68 3
  67  1  
7       6
5   2  8 
   1 4   
 4  6   1
3       8
  2  15  
6 72  9 4Sudoku från menneske.no/sudoku