Småklurig 1.4.457207
 3   2   
1 93  8  
   8    5
   59   7
  4   1  
3   78   
2    7   
  6  59 8
   6   4 Sudoku från websudoku.com