Småklurig 1.4.459116
   7    5
  1  532 
 6   1   
 8  36   
  2   9  
   18  5 
   8   7 
 136  4  
9    4   Sudoku från websudoku.com