Småklurig 1.4.436226
 2   4   
  5  8   
  4 357 2
9      6 
5       8
 1      7
8 312 9  
   6  1  
   4   8 
Småklurig 1.4.457139
74       
 52 16   
6  2     
 2   598 
4       1
 698   2 
     2  6
   34 19 
       57
Småklurig 1.4.379990
   6   51
   1  9  
6      4 
  425    
87  3  95
    198  
 8      6
  3  2   
79   4   
Småklurig 1.4.515726
8  7  49 
     6 8 
2 6   51 
   9   3 
   3 1   
 8   7   
 58   9 7
 2 4     
 63  5  8Sudoku från websudoku.com