Småklurig 1.4.350967
 89     3
  3 15   
5   2  8 
     4 6 
8 6   5 2
 5 2     
 6  4   9
   69 1  
3     47 
Småklurig 1.4.224237
   714 58
     3 26
      1  
 36     1
   3 2   
4     79 
  9      
71 2     
28 547   
Småklurig 1.4.145489
     7 85
      2  
 1  94   
6  8  5 7
4       3
5 3  1  9
   56  9 
  2      
75 9     
Småklurig 1.4.558102
        6
 7 4   1 
4   7 3 2
 278 5   
  8   9  
   9 182 
8 4 5   9
 5   2 6 
3        Sudoku från websudoku.com