Småklurig 1.4.516145
 8  72   
  2 5   1
13    8  
     6  4
 41   52 
2  5     
  8    69
4   6 3  
   43  7 
Småklurig 1.4.258157
  7   4  
 9 28    
4   659  
81 5     
    9    
     3 65
  164   7
    59 2 
  5   3  
Småklurig 1.4.209809
  5 132  
   4 2 96
 2       
9 2   14 
         
 37   9 2
       1 
59 3 4   
  476 3  
Småklurig 1.4.574735
43       
7  319   
 8   5   
3   7 9  
 2  8  6 
  1 5   4
   8   5 
   596  2
       81Sudoku från websudoku.com