Svår 2.5.162384
 5    31 
      869
  2    7 
9  837   
    95   
   6  4  
  3 1    
7   6    
26   3 5 
Svår 2.5.340748
  1   9  
 487  53 
    92   
  91 3 6 
  6   1  
 3 5 68  
   93    
 83  542 
  4   3  
Svår 2.5.556984
   7 1 35
18 9 2  4
    4    
62     19
  4   7  
75     43
    1    
5  3 4 8 
41 5 7 2 
Svår 2.5.472960
  5   2  
32  1  74
9  2    1
   4 93  
 6     8 
  98 7   
4    6  2
65  9  38
  7   1  Sudoku från menneske.no/sudoku