Svår 2.5.617635
7   6   9
  28   7 
9 83     
   6 413 
2       4
 375 8   
     569 
 2   3   
3   8 2 5
Svår 2.5.347130
       6 
 2  8 57 
64  17   
3 87 4   
       5 
 72 6    
    9 3  
   2     
    58 2 
Svår 2.5.346005
     4   
2 8   4 1
 1     9 
1  5 6  9
8 6 3 5 7
 4 8 9 1 
 7     3 
4 3   8 6
   6     
Svår 2.5.173817
   6     
 3 72  5 
 42  567 
  4 9  67
 7 1 8 2 
89  7 4  
 538  74 
 6  52 9 
     7   Sudoku från menneske.no/sudoku