Svår 2.5.440520
 8     2 
 417  35 
  6 381  
  46   3 
  2 5 6  
 9   24  
  912 5  
 17  526 
 2     4 
Svår 2.5.577681
  2   5  
    157 3
     81  
         
   3  9 2
 86      
   246  1
7      9 
2   5   4
Svår 2.5.165328
  16  4  
  6 3 8  
38     69
 2   3 5 
  3   1  
9  4    7
86     15
  7 5 9  
  5  62  
Svår 2.5.499426
   8  6  
  1 5    
 3 67  9 
  4      
29    7  
8    6 29
45     6 
   5 9   
   26 37 Sudoku från menneske.no/sudoku