Svår 2.5.546324
1 9   4 8
         
46  91 57
 483 9   
    1    
   5 863 
71  56 83
         
3 5   7 2
Svår 2.5.618997
3  451 9 
        3
 74  96  
    7   6
  3 8 9  
 5    7  
 6289 3  
  72    8
   1     
Svår 2.5.388577
 7 9     
 2     9 
9    2 76
  1 7   8
   1 3   
4   5 3  
   8     
 49    52
  6  18  
Svår 2.5.465859
 68 1    
42 8 5   
  5    8 
 8  5  2 
 7 2 9 6 
  4 7 9  
      5 9
  19 7 36
    6  7 Sudoku från menneske.no/sudoku