Svår 2.5.604271
 192     
  3    18
  6 1   9
 846 213 
    3    
  21 59  
9   2 8  
43    5  
   8  69 
Svår 2.5.267762
 457  36 
     4   
98     14
 2 385  1
   1 6   
8  429 5 
46     25
   5     
 51  798 
Svår 2.5.501452
  7      
    837  
 5 2   84
2      5 
97    34 
  5 3   1
  6    1 
  8327   
    9   7
Svår 2.5.318439
  4 279  
     9   
   613   
 8      5
4        
91    2 8
   8  32 
76   4   
   7   9 Sudoku från menneske.no/sudoku