Svår 2.5.329608
8 73  6 5
5    9  4
         
4   8   7
75 6 2 31
  9 4 8  
         
3    8  2
6 27  1 8
Svår 2.5.493556
    8    
 68   39 
2  936  8
  9   6  
7 63 82 9
  4   7  
3  769  1
 91   56 
    1    
Svår 2.5.537536
 6   7 5 
   42    
2 7  14 6
7 3    4 
 2     3 
 5    6 8
6 51  7 3
    52   
 7 3   8 
Svår 2.5.383468
  8  69  
5  9    6
94  7  23
1    5 4 
  2   7  
 9 2    5
28  3  67
4    9  8
  58  4  Sudoku från menneske.no/sudoku