Svår 2.5.156302
  45  2 3
       9 
3 8 6 5  
  5   1 2
    3   9
13  82   
 4   73  
       8 
8  3  761
Svår 2.5.533204
 2  8   7
7 3 5  2 
     1   
98 6   43
     8 6 
  1  75  
69     3 
3 8   2  
 1      6
Svår 2.5.394777
       63
   4392  
31  2    
 2  5  7 
 639 714 
 9  4  8 
 4  6    
9  8714  
7     5  
Svår 2.5.625629
  9    3 
 1 4 6  5
  5   2 1
8    41  
937     8
   5     
    8   4
 432  9  
         Sudoku från menneske.no/sudoku