Busenkel 1.1.259529
7      13
 69 12 87
3 87 9   
  5  1 62
  6   7  
27 9  1  
   6 78 1
68 53 27 
52      4
Enkel 1.2.423549
31 2  7 6
2   6  3 
     8   
5    7 2 
 86   95 
 7 6    1
   5     
 2  1   9
8 3  6 42
Lagom 1.3.471873
    7 8  
  124   3
9      26
     4   
 86 5 43 
   9     
56      8
1   327  
  9 1    
Småklurig 1.4.132497
  28  6  
 5  9    
8    3  4
 84  9 3 
7       2
 3 2  47 
4  9    8
    3  9 
  8  21  Sudoku från websudoku.com