Busenkel 1.1.19506
2  74    
14  98   
     34 9
4 2  15 7
 8  7  6 
5 78  3 1
6 59     
   58  93
    14  5
Enkel 1.2.266180
4      81
 98 5  47
  1  8   
  45 1   
 1     6 
   8 37  
   6  2  
18  2 59 
25      6
Lagom 1.3.519219
79       
  3   2 7
  265    
 1 582 76
         
25 496 8 
    387  
6 1   9  
       42
Småklurig 1.4.363022
   7 8  1
 78   2 3
 5      8
   3   6 
5       2
 9   1   
3      1 
2 6   39 
9  4 5   Sudoku från websudoku.com