Busenkel 1.1.572072
   9 8   
 85 4  1 
69  2    
571  2  3
9 63 57 8
3  6  195
    8  56
 6  5 87 
   4 9   
Enkel 1.2.261269
8        
473 8   2
  59 78  
  7 5  3 
1 26 45 8
 4  1 2  
  42 53  
3   9 726
        5
Lagom 1.3.63792
     3   
6 75  12 
  5 1 9 3
9      3 
 6  4  8 
 4      7
3 9 7 2  
 71  58 9
   9     
Småklurig 1.4.411240
   7 8  2
 12    34
  9     1
   9  2  
4       7
  3  1   
6     7  
14    56 
9  6 5   Sudoku från websudoku.com