Busenkel 1.1.333305
  7  38  
8 469  5 
 12  4  6
39    5 7
 5     6 
7 1    89
1  8  23 
 8  576 4
  51  9  
Enkel 1.2.221040
 7  6 23 
     2   
   14 58 
    3 1 6
 89 7 34 
3 7 1    
 26 51   
   4     
 94 8  2 
Lagom 1.3.65143
 3 5     
4    71  
  1  92 6
 54    7 
2       3
 7    98 
5 81  3  
  79    5
     3 9 
Småklurig 1.4.135178
 2  7    
  7 2 4 9
 5 8 4   
9    7   
  3 1 2  
   6    1
   5 1 9 
1 5 9 3  
    8  6 Sudoku från websudoku.com