Busenkel 1.1.278048
2   41 8 
 7 63  59
 1 97    
  3     7
 5428736 
7     2  
    63 7 
34  95 1 
 9 82   5
Enkel 1.2.578457
 531  9 7
         
78 95 2  
3  49   6
 7     2 
5   38  1
  5 43 72
         
2 4  183 
Lagom 1.3.157729
  4  12  
    6  41
     4  8
 1     63
 7 6 8 5 
96     8 
8  7     
65  4    
  13  8  
Småklurig 1.4.32155
7 42    9
   3   6 
83       
   4 629 
  2   5  
 817 2   
       17
 2   4   
1    36 4Sudoku från websudoku.com