Busenkel 2.1.347283
         
7 3 1 9 2
85   9 46
   6942 8
   7 1   
1 9528   
97   2 34
3 5 4 8 9
         
Enkel 2.2.622476
 2  96 7 
4  5    8
  93 45  
1 3  524 
9       1
 429  3 7
  82 37  
7    9  3
 3 17  9 
Lagom 2.3.356603
  69     
4   6385 
 2   7   
 386    2
 6     8 
1    439 
 4 1    7
 8 37 5  
     5 1 
Småklurig 2.4.327912
    5   1
2 8 1   3
   6 4  7
  3  19  
89     34
  24  6  
   1 2 5 
    8    
185 7  4 Sudoku från menneske.no/sudoku