Busenkel 2.1.138726
7 3 2 4  
 1  76 35
         
13 647 98
   1 2   
4 75396 2
        4
37  14 2 
  4 9   7
Enkel 2.2.508594
 48 5 92 
6  9    7
  1   5  
     8 6 
3   1   5
 2 7     
  4   6  
5    7  9
 32 8 17 
Lagom 2.3.537139
   527   
 7 3   5 
5       8
7  83  61
6       9
23  16  4
4       7
 6   1 8 
   485   
Småklurig 2.4.357158
312   845
  9 5 1  
 4     3 
  4  952 
    6    
 952  7  
 6     8 
  1 2 4  
278   651Sudoku från menneske.no/sudoku