Busenkel 2.1.198497
3 2 8 6 7
         
 9 574 2 
  71 65  
2 1   8 6
  38 74  
 3 698 1 
         
8 5 3 9 4
Enkel 2.2.523517
     7   
7       8
 581  27 
53 9   81
 4  2  9 
69   5 23
 89  634 
4       2
   3     
Lagom 2.3.313231
  791458 
  4 6    
39       
9 3   2 8
5 2   9 1
 8     3 
7      54
6   3 8  
   7853  
Småklurig 2.4.376598
        8
   4 8  3
   2357 6
 69   18 
  7   6  
 25   37 
5 4973   
3  8 4   
7        Sudoku från menneske.no/sudoku