Busenkel 2.1.158880
65       
 3   1  5
   865   
 62 9 7  
  17 32  
  3 5 49 
   984   
   3   26
 1      9
Enkel 2.2.336333
   3 5   
9 7   2 4
 6  9  1 
2  51   8
  46 91  
6   83  2
 2  3  8 
1 3   7 5
   7 2   
Lagom 2.3.625688
     2  8
95 36    
83     6 
6   3  5 
 4 5 6 7 
 8  7   1
 6     89
    97 35
3  1     
Småklurig 2.4.616765
2      6 
17  6 2  
 65   317
   346   
 5 1 8 3 
   752   
 96   54 
5 1 3  29
  3     1Sudoku från menneske.no/sudoku