Busenkel 2.1.312023
    3    
 324 9 5 
  97 6   
 56   31 
2       4
 91   86 
   8 41  
 7 9 124 
    6    
Enkel 2.2.530809
639   571
  1 6 3  
 4     6 
    12 3 
4  3 6  5
 6 75    
 1     4 
  4 9 8  
895   123
Lagom 2.3.477548
 7  321  
8 3      
 12  8   
    847  
   9 1  3
 5  6    
 27    1 
1     9 7
   5  42 
Småklurig 2.4.452678
  6   2  
53     64
2   7   9
   49    
   1 2   
41  53 82
1   6   7
89     16
  2   8  Sudoku från menneske.no/sudoku