Svår 2.5.282613
6  2     
 3 5   46
   1   2 
   72  14
    96   
       53
79    1  
5 8      
 2   7 3 
Svårare 2.6.618519
 8   7 6 
3   9   8
 9 3   4 
8   3 1  
 1 7 6 9 
  5 1   4
 5   9 2 
6   7   1
 4 2   8 
Toksvår 2.7.445054
   5   27
 4 9 76 3
     31  
 197 4 52
         
32 1 947 
 863     
9  4 2 6 
47   6   
Apsvår 2.8.393877
6  12    
8 1 4   5
    8  4 
 4      9
3     6  
     743 
  5      
 9 81   3
1   5   8Sudoku från menneske.no/sudoku