Svår 2.5.630631
   7381  
   496 8 
      7  
93   1 26
78     35
24 9   17
3 4      
 2 349   
   265   
Svårare 2.6.467372
  18  4  
5 3   7 9
 6   9 2 
  9  2  5
    6    
1  3  9  
 7 5   4 
9 6   3 2
  8  65  
Toksvår 2.7.620340
  21    6
3845    2
      4  
2 6 37  1
4  9     
         
  7 15   
      78 
   2 6   
Apsvår 2.8.538055
2 6 5  8 
   7 6  5
     462 
 12    5 
7       6
 5    81 
  45    9
5 19 7   
 2  6   8Sudoku från menneske.no/sudoku