Svår 2.5.521230
  53   8 
   84 5 6
7   2    
2  9    7
 6  3  5 
 8   2 4 
 2  9   3
4   81   
 7   31  
Svårare 2.6.544980
  81 53  
 4     5 
1   8   2
8   56  3
  34 82  
5  73   4
4   7   9
 7     3 
  59 31  
Toksvår 2.7.419311
6  7 5  3
   96    
  9  31  
4 6    28
 3     6 
87    3 1
  35  4  
    74   
7  2 1  9
Apsvår 2.8.416178
  26 8   
    97  1
5  1     
45    7 2
 7  6  4 
8 9    13
     6  9
   83    
 2 9 54  Sudoku från menneske.no/sudoku