Svår 2.5.464327
     1   
 5 6   8 
3 7 8 6 4
195   463
 3 1 6 7 
7       1
5 2 6 9 7
 8 4   3 
     9   
Svårare 2.6.525476
7  4 8  3
         
 1 7 6 5 
4 3  59 1
         
6 19  7 8
 4 6 7 2 
         
8  5 3  9
Toksvår 2.7.609244
 1  2    
   4 1 8 
   685  7
 275  81 
3 6   7 2
 51  493 
6  732   
 7 1 9  8
    5    
Apsvår 2.8.364515
      2  
47    3  
   8    9
9 5 1   3
   6   58
3  5  7  
 461 8   
  3 2    
7   9   6Sudoku från menneske.no/sudoku