Svår 2.5.570598
3       2
2     8 6
    6  5 
 9 1     
 1 9   4 
  7 2   9
8  4 91  
      53 
 3  8    
Svårare 2.6.557183
 7  9  5 
  1 6 7  
8  1    4
 8   7 2 
         
96 5   87
6  8    9
  8 1 2  
 3  2  6 
Toksvår 2.7.262189
5        
 362 9  7
   348   
 52 8 91 
  41 52  
 81 6 47 
   596   
   4 753 
 2      6
Apsvår 2.8.516025
3  2 76  
   3 6  7
7   4    
23 5   61
  9 1 2  
57   2 94
1   3    
   8 1   
 2 9 51 3Sudoku från menneske.no/sudoku