Nja, inte riktigt. Överlappande tid räknas inte bort.
Är man inloggad flera gånger samtidigt så räknas all tid för varje session.
Undantaget är om man använder programmet screen, då räknas inte de virtuella
inloggningar som det skapar. Micke får alltså inte typ 7 gånger fler timmar
än han egentligen är inloggad, men om jag har två ssh till helgo öppna samtidigt
så blir tiden dubbelbokförd.