Edith  ‎(I101)‎

Personliga fakta och detaljer

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

Visa detaljer om ...


Immediate Family  (F1505X101)
Karl Hjelte
-
Gun Hjelte
-
Göta Hjelte
-
Hjalmar Hjelte
-
Ivar Hjelte
-
Rutgerd Hjelte
-
Sonja Hjelte
-
Marie Hjelte
-


Anteckningar

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik


View Notes for ...


Källor

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

View Media for ...


Släktingar
Familj med Karl Hjelte
Make
#1
Dotter
#2
Barn
#3
Son
#4
Barn
#5
Dotter
#6
Barn
#7
Dotter