Nils Zakrisson ‎(2)‎  ‎(I3908)‎
Namn:
Nils Zakrisson ‎(2)‎

Kön: Man
      

Född: 12 Februari 1766 32 25 Kågeträsk

Personliga fakta och detaljer
Anteckningar
Det finns inga antecknngar om denna person.

View Notes for ...


Källor
Född kjell

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Familj med föräldrar
Far
Zakris Nilsson ‎(I2796)‎
Född 1734 24 32 Storkågeträsk
7 år
Mor
 
#1
Bror
#2
Nils Zakrisson ‎(2)‎ ‎(I3908)‎
Född 12 Februari 1766 32 25 Kågeträsk
Faderns familj med okänd
Far
Zakris Nilsson ‎(I2796)‎
Född 1734 24 32 Storkågeträsk
#1
Halvbror
Familj med Margareta Johansdotter ‎(2)‎
Nils Zakrisson ‎(2)‎ ‎(I3908)‎
Född 12 Februari 1766 32 25 Kågeträsk
-4 år
Maka
 
Margareta Johansdotter ‎(2)‎ ‎(I1671)‎
Född 1762 30 29 Kågeträsk
#1
Son
#2
Dotter
Maria Nilsdotter ‎(1)‎ ‎(I2719)‎
Född 5 Februari 1807 40 45 Långnästräsk