Axel Erik Ederlöv  ‎(I959)‎

Personliga fakta och detaljer

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

Visa detaljer om ...

Parents Family  (F187X234)
Axel Germund Eriksson ‎(Ederlöv)‎
1922 - 2000
Sigrid Alice
-
Axel Erik Ederlöv
-
Sven Bertil Ederlöv
-


Anteckningar

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik


View Notes for ...


Källor

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media

Detaljer om denna personen är skyddade.
För mer information kontakta Enar Nordvik

View Media for ...


Familj med föräldrar
Far
Axel Germund Eriksson ‎(Ederlöv)‎ ‎(I187)‎
Född 19 Juni 1922 50 43 Bodan
Död 21 Januari 2000 ‎(Ålder 77)‎
Mor

Vigd: 25 Mars 1950
#1
#2
Syskon