P-språket är ett språk jag lärt mig av min mor, som lärde sig det av sin mor. Betoningen ligger vanligtvis på andra vokalen i den p-språkifierade vokalen, men andra uttalsvarianter förekommer.

p-språkifierare