Småklurig 1.4.253133
5  2  4  
 4  8 5 7
 3   6   
   8   1 
7  1 5  8
 1   9   
   4   9 
2 9 1  7 
  8  2  6
Småklurig 1.4.610696
      7  
4  735   
 3 49   1
8      4 
 96   25 
 4      6
7   21 9 
   684  2
  1      
Småklurig 1.4.208019
2  4 6  3
 7       
  652  8 
4 9 6    
 2     7 
    9 5 8
 5  783  
       5 
9  3 4  7
Småklurig 1.4.9620
   8 9   
8 5 4    
 72      
 8  5 6  
3  192  4
  9 6  7 
      52 
    1 4 7
   4 3   Sudoku från websudoku.com