Svår 2.5.403724
 7    39 
8  3 7   
 2  6   8
6  4    1
1 8   5 3
     5   
9   7    
   9 61 4
 15    3 
Svår 2.5.278708
   21  6 
9     3  
  5   4  
 7 5 4 3 
5 6 7 1 8
3  1 6  7
 58   6  
7       2
   73    
Svår 2.5.306627
 3   7  4
96  4 25 
 2  9  76
6   2    
 1    5  
     14 2
4  3     
8     19 
 7       
Svår 2.5.523223
      3  
    4 516
7 3 6    
  831 724
4        
   9     
1   86  2
 24 3    
        8Sudoku från menneske.no/sudoku