Svår 2.5.622142
9 4  21 7
    4 9  
     7 28
  587  9 
8      5 
 2  1    
   1     
2 1 5  8 
 9 6     
Svårare 2.6.589502
5   8   2
 9   4 7 
  4  18  
 82      
3  1 6  9
      21 
  89  1  
 7 4   9 
2   3   7
Toksvår 2.7.624151
      75 
 7   3 46
6   1 2  
 5   1 2 
   3 4   
1  8    4
7 4 6   8
23 7   6 
 1       
Apsvår 2.8.621120
  8 9 1  
5  2    4
 3   5 2 
  3 2  9 
9  1 8  2
 2  5 6  
 5 9   3 
3    7  8
  7 1 2  Sudoku från menneske.no/sudoku