Ladda om! F5!
Rader av balsamerade kukar, mandrillarsel å spräckliga pensionärsskinn avlöstes av mammutbetar, pälsluder, en sasquatchfamilj å en mumifierad Australopithecus.