< politik

Skellefteå kommunfullmäktige

Motion om att följa öppna standarder i datorkommunikation.


Alla dokument som delas ut på nätet till medborgarna ska givetvis vara åtkomliga av medborgarna utan några krav på kommersiell programvara för att ta del av den. Således bör man följa öppna eller kostnadsfria standarder. De flesta dokument är idag i PDF-format, som kan läsas med en gratisläsare (även om det visserligen inte är en öppen standard). Det är bra, men inte tillräckligt. Alla dokument måste vara åtkomliga för alla. Annars blir det ju som att ha en väg som bara volvosar av nyare årsmodell än 98 får köra på.Alltså får vi exempelvis inte fortsätta med att dela ut Microsoft Word-dokument (även om de är defacto-standard). Dessa måste sparas som RTF eller PDF eller annat för medborgaren kostnadsfritt åtkomligt format. Detta är även en del av Statskontorets rekommendationer för 24-timmarsmyndigheten.

Vänsterpartiet i Skellefteå yrkar därför att

- kommunfullmäktige beslutar att till kommunens IT-policy foga beslut om att alla dokument som kommunen delar ut på nätet - i möjligaste mån - skall vara användbara kostnadsfritt för medborgaren.

Skellefteå lördag 26 februari 2005
Enar Nordvik, (v)

enar(a)vansterpartiet.se


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net