< politik

SVAR PÅ INTERPELLATION OLIKA BIDRAG M M FÖR SKELLEFTEFESTIVALEN OCH TRÄSTOCKFESTIVALEN (11/04), ENAR NORDVIK (V)


Enar Nordvik har till mig ställt följande interpellation:

“Skellefteå kommun är berikad med åtminstone två stora festivaler,
Skelleftefestivalen och Trästockfestivalen. Varför gäller olika regler för dessa festivaler, såväl vad beträffar anslag som förutsättningar att jobba långsiktigt?

Är det rimligt att den ena festivalen måste ansöka om årsbidrag från flera olika instanser medan den andra får ett flerårsbeslut från kommunstyrelsen?”

SVAR

Mitt svar till interpellanten Enar Nordvik är som följer:

Några fastställda regler för anslag till festivaler och liknande arrangemang finns inte. Beslut om eventuella anslag och villkoren för dessa fattas vid behandlingen av varje enskild ansökan. Det är riktigt som Enar Nordvik säger att det vid behandlingen av Skelleftefestivalens ansökan togs ett flerårsbeslut. Beslutet fattades i kommun-styrelsen eftersom finansieringen sker från kommunstyrelsens konto. Någon oenighet om den tidsmässiga omfattningen i beslutet fanns inte i kommunstyrelsen.

Trästocksfestivalen finansieras 2004 i likhet med tidigare, huvudsakligen genom bidrag från kulturnämnden. Musikfabriken som arrangerar Trästocksfestivalen, ansökte dessutom om medel ur Skellefteå lokala utvecklingsprogram. (SLUP)

Ansökan som endast omfattade 2004 behandlades i Kommunstyrelsen den 3 februari i år. Kommunstyrelsen beslutade då att bevilja 100 000 kronor till ett breddat kulturutbud samt utveckling av självfinansieringsgraden ur 2004 års anslag.Bert Öhlund

Kommunstyrelsens ordförande

19 april 2004


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net