< politik

Skellefteå kommunfullmäktige

Motion 04-11-16

Skellefteå framställer sig gärna som en stad som drivs av ungdomars engagemang och ett sällsynt kraftfullt musikliv.

Enligt vad jag fått erfara har trästockfestivalen fortfarande inte några beviljade medel för nästa sommar. På sådana villkor går det inte att bedriva ens en liten hobbyfestival. Än mindre en riksunik - och drogfri - gratisfestival som fostrat många av våra band och glatt besökare på Nordanå i drygt ett decennium.

I barnkonventionen, som kommunen vill arbeta efter, står det ju att vi ska bejaka ungdomars engagemang, vilket också är en bra investering för framtiden. Och Trästock har ju i alla år arrangerats av unga - för alla.

Ska denna bild av Skellefteå ha något av sanning i sig är det hög tid att ta ansvar för Trästocks möjlighet att verka långsiktigt.

Vänsterpartiet i Skellefteå önskar att trästockfestivalen ges samma förutsättningar att verka och planera sin verksamhet som idag ges till den andra av våra två stora festivaler, Skellefteåfestivalen. Detta gäller säkrade medel för ett antal (t ex tre) år och möjligheter att anordna camping etc.

Därför yrkar jag

att Trästockfestivalen ges samma möjligheter som Skellefteåfestivalen och beviljas medel för tre år.
För Vänsterpartiet Skellefteå;

Enar Nordvik


Kommunfullmäktige beslutar 2005-04-26 att avslå motionen med siffrorna 45-17.

Artikel i Norran


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net