< politik

Insändare i Norra Västerbotten


Vi vill visst ha trähus på Älvsbacka!

Norrans granskning av Folkpartiets verklighetsbeskrivning lämnar en del att önska.

Vänsterpartiet i Skellefteå har hela tiden varit för att Skellefteå blir en av kommunerna i det nationella trähusprogrammet. Skelleftebygden har riksunik kompetens inom träbyggande och det vore märkligt om inte vi skulle få visa upp den även på hemmaplan. Detta som ett logiskt nästa steg på byggnationerna i Sundsvall.

En etablering på Älvsbacka kan bli riktigt bra, men det kräver förstås en varsam planering som studerar skuggor, stråk och omgivning. Vi motsätter oss inte sex våningar mot vattnet, det avgörande är inte byggnadshöjd utan husens placering och vridning.

Då det inte är kommunen som bygger handlar det om en dialog med intressenterna. Därför finns det idag ingen, inte ens exploatörerna, som driver ursprungsplanerna. Byggnadsnämndens uppgift är att värna kommunmedborgarnas intressen, och då särskilt närboende till nya etableringar. Och byggnadsnämnden har inte för avsikt att släppa igenom ett bostadsområde som inte blir bra.

Det kan kännas ovant för oss skelleftebor att vara inne i en byggnadsrusch, men vi vill bejaka den, inte instinktivt motarbeta den. Kommunens planerare arbetar för högtryck och älvsläget är attraktivt, såväl söder som norr om älven. Därför är givetvis Strömsörtomten en självklar tomt att exploatera. Frågan om träbebyggelse på Strömsörtomten har vi drivit 1983. Det är också något vi fortsätter att göra.

Enar Nordvik (v), v ordf i byggnadsnämnden
Hans-Eric Wallin (v), gruppledare och ersättare i byggnadsnämnden


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net