< politik

Skellefteå kommunfullmäktige

Interpellation till Barn- och grundskolenämndens ordförande om genusarbetet i förskolan.


Övertygelsen att manligt och kvinnligt är något vi själva skapar når allt fler. Förskolan Björntomten i Gävle blev känd över hela landet när personalen lät videofilma sitt arbete. Där fann man att personalen pratade mycket mer med flickorna, medan pojkarna fick höra mer “kommandon”, samtidigt som pojkarna fick mer uppmärksamhet överlag. Idag är medvetenheten större, och just i Gävle finns idag Jämrum, ett regionalt kunskapscentrum med jämställdhetsperspektiv på förskola, skola och gymnasium.

Regeringen har satsat pengar på att ge flickor och pojkar lika start i livet. Målet är en genuspedagog i varje kommun. Men för snart ett år sedan hade inte ens hälften av landets kommuner förskolor som skickat någon till den kostnadsfria jämställdhetsutbildningen (SVT Aktuellt 9 maj 2005).

I september 2004 överlämnade regeringen propositionen Kvalitet i förskolan (prop. 2004/05:11) till riksdagen. Där skriver regeringen bland annat att jämställdhetsarbetet är den del av förskolans läroplan som förskolorna arbetar minst med och de flesta inte alls. Därför menar regeringen att förskolans jämställdhetsarbete behöver fördjupas och att det ska ges en feministisk inriktning. I propositionen anges även konkreta åtgärder som t ex att varje kommun ska ha minst en utbildad genuspedagog. Propositionen antogs 1 april 2005 och anger därmed förskolans framtidsutveckling.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor.

• Har vi idag i förskolan anställda som är genuspedagoger?

• Jag utgår från att vi arbetar aktivt i dessa frågor i våra förskolor.
Vad görs idag? Har ex. några försök med videofilmning gjorts?

Enar Nordvik
Vänsterpartiet SkellefteåLämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net