< politik

Arbete i Skellefteå kommunfullmäktige mm

2004.03.10: Interpellation om olika bidrag mm för Skelleftefestivalen och Trästockfestivalen

2004.05.06: Interpellation om slutna kostnader i datorkommunikation

2004.07.21: Motion om nytt visningsmagasin för Skellefteå museum

2004.09.??: Debattartikel: Sluta jiddra om ny teaterlokal på Nordanå!

2004.11.16: Motion om lika villkor för Trästock

2004.02.26: Motion om att följa öppna standarder i datorkommunikation (html) (pdf) [protokoll kf]

2006.03.02: Insändare: Vi vill visst ha trähus på Älvsbacka!

2006.03.08: Debattartikel: Därför är jag feminist

2006.04.23: Interpellation om genusarbetet i förskolan.

2006.05.09: Interpellation angående kommunen som medveten konsument.

2006.06.08: Motion om ökad genuskompetens i skolan.

2006.06.20: Anförande under punkt 16, Motion om bevarandet av kvarteret Renen (fp).

2006.11.29: Interpellation om skamvråns comeback (html).

2006.11.29: Interpellation om elsäkerhet (pdf).

2006.12.21: Insändare angående kommunismens brott (jpg).

2007.01.24: Debattartikel om Skellefteå museum. (html).

2007.01.23: Motion om persontrafik på järnvägen (html).

2007.04.02: Motion om offentlig upphandling och Rättvisemärkt (html).

2007.05.01: Förstamajtal 2007 på torget (html)

2007.12.17: Debattartikel om Fairtrade (html)

2008.11.25: Interpellation om uranbrytning (html)


Lämna dina kommentarer i motboken eller kontakta mig.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt | enarhelgo.net