[ tillbaka ]

EN VISA TILL ENAR DÅ HAN DOKTORERAT
från Solvår och Thure

Mel.: Flickorna i Småland

1. År nittonhundrasjuttifem, i Skellets barnbördshus,
såg nyblivne doktorn för första gången dagens ljus
Blott elva vårar senare blev han offentligt känd,
när Sveriges Radios "Vi i femman" hade blivit sänd

Åren gick; till Skellet åter för att läsa till student,
med en tur emellanåt till fjälls; snart därifrån blev känt,
att han hittat sig en fjälla, och år tjugohundratvå
blev de ett i Munkvikens kapell - se där, hur det kan gå!

2. Men dessförinnan hade även mycket annat hänt:
i USA han runt omkring med kompis Finn har rännt
och skådat Waterfalls av Olafur Eliasson
samt lärt sig ett och annat om kolonn i Washington

Enar (Persson) Nordvik ser på allt som skolad arkitekt
- Vad i Böle fanns, som lust och håg och sånt intresse väckt?
Kanske fanns det ifrån början uti generna och blo´n
något särskilt med den lyckade svensk-norska unionÉ

3. När Enar engagerar sig - det gör han mycket lätt -
blir ingenting halvhjärtat, nej! det kan bli ganska hett
Bland sär skrivningens fiender är han ju nummer ett
Som svenska språkets ord polis vet han, vad som är rätt

Och trots borgerlig uppfostran blev det märkligt nog nåt snett:
han är vp-boss i Skellet, där uppdragen duggar tätt
Vän av ordning får väl undra, hur han sig för dagen klätt,
men han står för det han gör, och gör det på sitt eget sätt

4. Som pacifist kan ingen nånsin vara militär
Nej, snarast skapar man för staten strul och stort besvär
För hellre än att hasa runt med k-pist och gevär
så skriver man till Kungen: "Nu jag fotboja begär"

Men av bojan blev det intet. Grabben for till KTH;
mycket bättre investering än bland militärer gå
Några år i huvudstaden, sedan var han arkitekt
Något fint det alltid blir av folk från Zakarias´ släkt!

5. Idag är släkt och vänner här, församlade till fest,
att fira den som jobbat på och slitit som en häst
med visualiseringar, och gjort vartenda test
som datorn kan prestera, när den ger som allra mest

Målet var att disputera. Nu är det med framgång nått
- under tiden har Du även hunnit med att skaffa smått -
Alla här vill gratulera, ropa fyrfaldigt HURRA,
för Dig själv, och era barn, och kära hustrun Maria!

[ tillbaka ] [ toppen ]