Ladda om! F5!
Elden knastra glupskt å käringen böla å larma.