Trästock på Nordanå!
Att kalla Trästock en drogfri tillställning vore att blunda.

Såsom rockfestivaler pläga, har Trästock fått problem med (åtminstone) alkohol.
Dessutom sliter Trästock på de fina gräsytorna på Nordanå.

Musikfabriken ville 1997 liksom tidigare år ha Nordanåområdet som spelplats.
Polisen säger sig inte kunna garantera säkerheten och vill flytta festivalen till Folkets Park. Musikfabriken sökte då istället tillstånd för en dags rockfest på Nordanå med enbart lokala band. Enligt uppgift var svaret från polisen åter nej.

To call Trästock a drug-free festival would be to lie.

As Rock festivals often have, Trästock has problems with (at least) alcoholics.
Dessutom sliter Trästock on the good old green grass of Nordanå.

Musikfabriken 1997 wanted to, as the earlier years, place Trästock on Nordanå, the city´s green oasis.
The police claims that they can´t guarantee the publics safety if they don´t move the festival to Folkets Park.
Musikfabriken then tried to get permission for a one-day-festival at Nordanå with local bands only.
According to our sources the Police once again turned them down.


[ s t o c k ? ]
what?
[ problemet ]
p r o b l e m
[ å s i k t e r ]
opinions
[ namnlistor ]
n a m e s
[ a k t i o n e r ]
actions!
[ knappar ]
b u t t o n s

[ http://helgo.net/stock ]

Disclaimer: Hela denna sida (och de tillhörande undersidorna) är bara ett resultat av akut Trästocksbrist. Den utger sig inte för att vara officiell, eller ens officiell kampsida, för Trästock. Ifall någon annan vill göra en bättre är det helt okej. Ännu mer poppis är det givetvis ifall du kommer med idéer till förbättringar på denna sida. This text is a disclaimer.It is not in English, as you can see.
Enar Persson
http://helgo.net/enar