Sten Ole Enar Nordvik
Axvägen 11
931 38 SKELLEFTEÅ

nordvik.se/enar
@drnrdvk
Hemma:
KommuRn:
0910 - 135 20
0910 - 73 50 00

Böle:
Boviken:

0918 - 230 23
0910 - 541 93
Nordea: 3300 750506-8531

Och oavsett vad du hört - jag har tyvärr inget mobiltelefonnummer att ge dig.

Gör som Davina Claire, avreagera dig i motboken.

< om enar | lagbok | motbok | bilderbok | kontakt |

Nordvik Nordvik