Om du vill att din webläsare/mailklient ska lita på vår kryptering, använd detta rotcertifikat.
Dagens ordspråk:

Nattgammal is har tusen ögon.Ords. 91:4

Dagens filmtips:
Helgonbild
VÄLKOMMEN TILL HELGO.NET.
De helgon som inte har hemsidor finns här. Lix.

Simon Templar
Fredrik Forsberg
Adam Marmbrant
Thure Persson
Maria Berglund
Enar Nordvik
Johan Berglund
Simon Kågedal
Thomas Lundström
Annika Johansson
Sofie Degerfält
Lars Andersson
Solvår Nordvik Persson
Maria Stäck
Johannes Lindberg
Joel Westberg
Bertil Born
Robin Öhrlund
Susanna Hedin
Johan Stäck

Calling this a hit: 3058476.
Powered by Vulk Data System