Galleri

Detta är bilder på hur älgen är tänkt att se ut när den står klar på linneskåpet. Observera att vybilderna från kronan är tagna på toppen av skåpet, ca 26 m.ö.h. Den riktiga utsikten kommer att beskådas från 45 mm högre höjd.

 
 
- © 2004-2006 Alla rättigheter reserverade till Lillälgen AB -