Miljökonsekvensbeskrivning - Mkb

NRDVK arkitekter - Lillälgen AB avser att bygga Lillälgen på linneskåpet. Linneskåpet är beläget i våran lägenhet på gränsen mellan vardagsrummet och hallen.

Länsstyrelsen har bedömt att verksamheten kan antas medföra mindre betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken skall utökat samråd hållas med en utökad samrådskrets. Samrådet skall avse verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan. Ett förslag på miljökonsekvensbeskrivning har färdigställts och kan troligen aldrig laddas ner nedan.

 
 
- © 2004-2006 Alla rättigheter reserverade till Lillälgen AB -